A | A | A

Start campagne Samen Beslissen

Vandaag start de landelijke campagne 'Samen Beslissen'. Door samen met de arts of therapeut te beslissen, zijn mensen tevredener over de zorg die zij krijgen en trouwer aan de afspraken die zij met hun zorgverlener maken. Dit samen beslissen begint met een goed gesprek.

Toch gaat dit niet altijd vanzelf. Om hierbij te helpen is de campagne Samen Beslissen gelanceerd. Hierin wordt oproepen om vragen te stellen, beter te luisteren en gesprekken voor te bereiden.

Wat is een goed gesprek?
Een goed gesprek tussen zorgverlener en patiënt is een open en persoonlijk gesprek waarin besproken wordt wat écht belangrijk is voor een patiënt. Maar dat is niet altijd even gemakkelijk. Patiënten kunnen moeite hebben om aan te geven wat nou echt de impact is van de ziekte op hun leven. Soms vinden ze het lastig open te zijn omdat ze zich schamen en de zorgverlener niet goed kennen.

Samen Beslissen
Iedereen is uniek. Dit betekent ook dat een behandeling voor iedereen anders kan zijn. Bij Samen Beslissen wordt samen met de zorgverlener bekeken welke behandeling het beste past. De zorgverlener heeft veel medische kennis, maar de patiënt heeft de kennis over het eigen lichaam en de (persoonlijke) levenssituatie. De patiënt kan de arts helpen door een zo goed mogelijk beeld te schetsen van de situatie. Dit kan hij of zij doen door aan te geven wat de impact van de ziekte is op het dagelijks leven of door te vertellen wat hij of zij belangrijk vindt in het leven.

Bij Centrum Oosterwal vinden wij ook dat goede zorg begint met een goed gesprek tussen u en uw zorgverlener. Vertel wat u belangrijk vindt! Dan krijgt u de zorg die bij u past. Informatie en tips over Samen Beslissen, vindt u op www.begineengoedgesprek.nl

3 goede vragen
Op de site 3goedevragen.nl vindt u nog meer informatie om een goed gesprek in de behandelkamer te voeren. Onderstaande voorbeeldvragen kunnen u helpen bij het gesprek met uw zorgverlener en bij het maken van keuzes over uw behandeling.

  1. Wat zijn mijn mogelijkheden?
  2. Wat zijn de voor en nadelen van die mogelijkheden?
  3. Wat betekent dat in mijn situatie?

 

 

waar medisch specialistische zorg én persoonlijke aandacht samenkomen