A | A | A

Mijn Centrum Oosterwal

Algemeen

Mijn Centrum Oosterwal is uw persoonlijke gezondheidsomgeving en geeft u toegang tot uw (medische) gegevens die bij ons bekend zijn. Tevens kunt u hier vragenlijsten invullen die u kunnen helpen een goed inzicht te krijgen in uw ziekte en het verloop hiervan.

 

Toegang tot Mijn Centrum Oosterwal  
Uw behandelend arts kan besluiten om u uit te nodigen voor Mijn Centrum Oosterwal. U bent echter niets verplicht. Om gebruik te maken van Mijn Centrum Oosterwal heeft u een e-mailadres, een mobiel telefoonnummer en identificatie nodig.

Medisch dossier  
In uw medisch dossier ziet u een beperkte set aan medische gegevens die na 1 augustus 2017 aan uw dossier zijn toegevoegd. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Persoonlijke gegevens (NAW- gegevens, contactgegevens, etc.)
 • Afspraken
 • Ingevulde vragenlijsten en uitkomsten 
Foto uploaden
Uw arts kan u verzoeken om een foto te uploaden. Dit kan enkel met de Mijn Centrum Oosterwal app en niet vanuit een webbrowser. Download hier de handleiding
Herhaalrecept aanvragen
Vanuit uw account kunt u een herhaalrecept aanvragen. 

Vragenlijsten  
Afhankelijk van uw zorgvraag kan de arts onderstaande vragenlijsten voor u klaar zetten:  
Bij gebruik van Mijn Centrum Oosterwal is het dus niet per se het geval dat u gevraagd wordt om deze vragenlijsten te beantwoorden.

 • Eczeem vragenlijst (POEM), de Patient Oriented Eczema Measure wordt gezien als een goede vragenlijst om de ernst van eczeem te meten zoals de patiënt deze ervaart
 • Jeuk/Krabdagboek, met dit dagboek kunnen patiënt en arts gedetailleerd patronen nherkennen in de ernst van de jeuk en de neiging om te krabben
 • VEINES-QOL/Sym is een aandoeningspecifieke patient-reported vragenlijst die kwaliteit van leven meet bij patiënten met spataderen.
 • Overige vragenlijsten, bijvoorbeeld vragenlijsten met betrekking tot uw medische geschiedenis of vragenlijsten met betrekking tot de dienstverlening

Export medisch dossier
In het kader van de subsidieregeling Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt & Professional (VIPP) moet Centrum Oosterwal op verzoek van patiënten een digitale versie van hun medische gegevens overhandigen conform de eisen zoals gesteld in de Basisgegevensset Zorg (BgZ) en de A1.N1 eisen van het VIPP programma. Dit kunt u doen middels door dit formulier te downloaden en op de post te doen of per e-mail te versturen. Het kan zijn dat wij u bellen om uw identiteit vast te stellen.
Klik hier om het formulier te downloaden

Privacy- en veiligheidsbeleid Mijn Centrum Oosterwal

Ten behoeve van uw privacy en veiligheid zijn uw gegevens beveiligd. Hieronder staat kort samengevat hoe Stichting Centrum Oosterwal de toegang tot uw persoonlijke gegevens beveiligd, zodat u informatie in kan zien uit uw eigen dossier. Dit is onderdeel van ons privacy en veiligheidsbeleid.

Indien u gebruik maakt van ‘Mijn Centrum Oosterwal’, stemt u uitdrukkelijk en ondubbelzinnig in met de verwerking van uw persoonsgegevens volgens dit privacy- en veiligheidsbeleid. Daarnaast zijn er gebruikersvoorwaarden over het gebruik van Mijn Centrum Oosterwal van toepassing. Indien sprake is van tegenstrijdigheid tussen dit privacy- en veiligheidsbeleid en de gebruikersvoorwaarden, dan gaan de bepalingen uit het privacy- en veiligheidsbeleid voor.

De kernpunten van ons beleid met betrekking tot uw privacy en de beveiliging van uw gegevens zijn de volgende:

 • Centrum Oosterwal bewaakt de veiligheid en vertrouwelijkheid van de door u aan ons verstrekte gegevens door middel van fysieke-, technische- en beheersprocedures / beveiligingsprocedures.
 • Naast uzelf heeft alleen geautoriseerd personeel van Centrum Oosterwal toegang tot uw gegevens / dossier.
 • Centrum Oosterwal zal nooit uw persoonsgegevens aan derden verstrekken met andere doeleinden dan uw behandeling of wanneer dit wettelijk verplicht is.
 • Uw behandelaar van Centrum Oosterwal zal uw toestemming vragen alvorens uw gegevens te delen met derden.
 • Alle verwerking van uw gegevens is onderhevig aan en in lijn met de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst en de AVG.

Daarnaast moet u zich er van bewust zijn dat, ondanks onze uiterste inspanning, geen enkele beveiligingsmaatregel volkomen volmaakt is of ondoordringbaar kan zijn. Centrum Oosterwal stelt alles in het werk om uw persoonsgegevens te beschermen. Om dit te kunnen realiseren heeft u zelf ook een aandeel. Wij verzoeken u daarom met klem om, wanneer u op het internet bent, alle mogelijke voorzorgsmaatregelen te treffen om uw gegevens te beschermen. Wijzig regelmatig uw wachtwoord, gebruik een combinatie van letters en cijfers en zorg ervoor dat u een veilige browser gebruikt indien u gebruik maakt van het webportaal. Voor meer informatie over dergelijke voorzorgsmaatregelen verwijzen wij u naar: veiliginternetten.nl

Meer informatie over uw privacy en gegevensbescherming vindt u hier.

Veelgestelde vragen

 • Hoe werkt mijn Centrum Oosterwal?

  Er zijn apps voor alle telefoons met het Android of iOS (apple) besturingssysteem. Ook is er een webportaal voor gebruik via een webbrowser (bijv. Internet Explorer, Chrome en Safari). Het webportaal is te benaderen via "mijn.centrum-oosterwal.nl".

 • Hoe wordt men uitgenodigd?

  Op de polikliniek wordt men ingeschreven. Vervolgens ontvangt men per e-mail een uitnodiging met een tijdelijk wachtwoord. 

 • Ik ben mijn wachtwoord vergeten...

  U kunt contact opnemen met ons via telefoonnummer 072 515 77 44 of dit aangeven tijdens uw afspraak.
  Na identificatie en controle van uw gegevens, krijgt u een nieuw tijdelijk wachtwoord.

 • Hoe kan ik mijn wachtwoord wijzigen?

  Onder "profiel" is een mogelijkheid om uw wachtwoord te wijzigen.

VEINES-QOL Sym

Meten van de uitkomst van de behandeling van spataderen en uw ervaringen


Zorguitkomst van de behandeling van spataderen
U heeft een afspraak bij één van onze flebologen over spataderen. De arts gaat samen met u kijken naar een passende behandeling. Graag willen wij het effect van uw behandeling meten. Op deze manier kunnen wij in de gaten houden of de behandeling het gewenste resultaat heeft. Wij vragen hiervoor uw medewerking door u op verschillende momenten te vragen een vragenlijst in te vullen over uw klachten en kwaliteit van leven.

U ontvangt per email een link naar de vragenlijst. De 1ste vragenlijst ontvangt u vóór uw allereerste bezoek aan Centrum Oosterwal. Vervolgens vragen wij u dezelfde vragenlijst nogmaals in te vullen na 3 maanden en na 12 maanden.

Patiëntervaringen
Daarnaast zijn wij ook benieuwd naar uw ervaringen over onze zorgverlening. Dankzij de ervaringen van onze patiënten kunnen wij continu blijven werken aan de kwaliteit van onze zorg. Hierover sturen wij u een aparte vragenlijst na uw eerste bezoek en na een eventuele ingreep op de operatiekamer. Wij stellen het zeer op prijs als u deze voor ons wilt invullen.

Voor vragen kunt u bellen naar ons algemene nummer 072 515 77 44 of een e-mail sturen naar info@centrum-oosterwal.nl.

Stel uw vraag aan een specialist

Deze vraag stellen we u om SPAM te voorkomen.

waar medisch specialistische zorg én persoonlijke aandacht samenkomen