A | A | A

Kwaliteitsbeleid

Wij zijn als zorgaanbieder verplicht om verantwoorde zorg te leveren. De zorg moet patiëntgericht, doelmatig en doeltreffend zijn. Centrum Oosterwal streeft sinds de oprichting in 1989 naar een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau.

De kwaliteit van onze diensten, de veiligheid van de apparatuur, de infectiepreventie en de klanttevredenheid worden periodiek getoetst. Door dit continue proces van kwaliteitsbewaking, bent u verzekerd van de beste zorg. Ons beleid en de voortgang hiervan wordt jaarlijks beschreven in het kwaliteitsjaarverslag. De meest recente versie kunt u raadplegen door op onderstaande link te klikken.

>>Kwaliteitsjaarverslag Centrum Oosterwal

Dat het streven naar een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau bij ons hoog in het vaandel staat blijkt eveneens uit het feit dat wij als één van de eerste het ZKN-keurmerk hebben ontvangen. Dit kwaliteitskeurmerk waarborgt de kwaliteit van het gehele functioneren van onze organisatie én de kwaliteit van het gehele zorgproces. Hiermee voldoen wij aan de strengste kwaliteitsnormen en staan wij garant voor een optimale behandeling in een vriendelijke en persoonlijke omgeving. De service is hiermee aanzienlijk beter dan in een regulier ziekenhuis en daarbij is er volop aandacht voor de mens achter de patiënt.

Hygiëne en Infectiepreventie

Iedere patiënt die gebruik moet maken van de gezondheidszorg, loopt het risico als gevolg van een medische en verpleegkundige behandeling een infectie op te lopen. Een dergelijke infectie bezorgt de patiënt en zijn naaste omgeving veel leed. In Centrum Oosterwal zijn alle mogelijke maatregelen genomen ter preventie van infecties. Alle medewerkers die met cliënten, cliëntenmateriaal, geneesmiddelen en andere voor cliënten bestemde zaken omgaan, zijn hiervan op de hoogte.

De volledige protocollen en procedures zijn vastgelegd. Deze zijn opgesteld door (en staan onder directe verantwoording van) een externe infectiepreventieadviseur. Deze draagt zorg voor de inhoud en de actualisering alsmede de periodieke toetsing ervan. Het steriliseren van de instrumenten wordt uitgevoerd door een ISO gecertificeerd sterilisatiebedrijf.

Klachten

Ondanks dat wij er bij Centrum Oosterwal alles aan doen om u van de beste zorg en service te voorzien kan het voorkomen dat u ontevreden bent of een klacht heeft.
Lees hier meer over onze klachtenprocedure >>

waar medisch specialistische zorg én persoonlijke aandacht samenkomen