A | A | A

Klachten

Ondanks onze inzet om te zorgen dat u de beste en juiste zorg krijgt, kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de wijze waarop u bent behandeld. Wij betreuren dat ten zeerste en verzoeken u ons hiervan op de hoogte te stellen. Wij zullen allereerst proberen om een mogelijk conflict te voorkomen door de klacht met u te bespreken.

Mocht blijken dat het niet mogelijk is om met elkaar tot een oplossing te komen, of u stelt geen prijs op overleg, dan kunt u een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris.
Overeenkomstig de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) hebben wij een klachtenfunctionaris aangesteld. Bekijk hier onze klachtenprocedure.  

 

Kijkt u ook eens bij:

waar medisch specialistische zorg én persoonlijke aandacht samenkomen