A | A | A

Sportscholen moeten stoppen met aanbieden van zonnebanken

De Stuurgroep Huidkankerzorg Nederland roept op 17 november 2021 alle sportscholen op de zonnebank de deur uit te doen. De stuurgroep, bestaande uit o.a. dermatologen en huidkankerpatiëntenorganisaties, heeft een mail verstuurd over de schadelijke effecten en benadrukt dat zonnebanken niet passen binnen een omgeving die veilig en verantwoord gezond leven wil stimuleren.

Zonnebanken zijn kankerverwekkend
Al in 2009 concludeerde de Wereldgezondheidsorganisatie WHO na onderzoek dat zonnebanken kankerverwekkend kunnen zijn. In 2016 bevestigde een wetenschappelijk comité van de Europese Commissie dit en adviseerde mensen niet meer onder de zonnebank te gaan.

Aantal gevallen van huidkanker groeit nog steeds
Het is aangetoond dat de uv-straling van zonnebanken bijdraagt aan het ontstaan van huidkanker. Huidkanker is veruit de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland. Van alle nieuwe kankerpatiënten heeft 52% huidkanker. Jaarlijks komen er ruim 70.000 nieuwe huidkankerpatiënten bij en dit aantal groeit nog steeds. De verwachting is dat over vijf jaar 90.000 mensen jaarlijks de diagnose huidkanker krijgen. Ongeveer 350 nieuwe patiënten per werkdag. Dit betekent ieder half uur twee complete voetbalelftallen met de diagnose huidkanker erbij.

Zongebruinde huid is niet gezond
Helaas geldt nog steeds het beeld dat een zongebruine huid gezond is. Maar dat is een misvatting. Een bruine huid betekent eigenlijk al dat er schade aan de huid is ontstaan. Deze schade is permanent en de kans op huidkanker wordt enorm vergroot.

Oproep: ban de zonnebank!
Om de toename van huidkanker een halt toe te roepen heeft de Stuurgroep Huidkankerzorg Nederland afgelopen april het Nationaal Actieplan Huidkanker gepresenteerd. In deze stuurgroep zijn onder andere de Nederlandse vereniging van dermatologen (NVDV) en de patiëntenorganisaties De Huidkanker Stichting (HUKAs) en Stichting Melanoom vertegenwoordigd.
De stuurgroep doet een beroep op het sportieve hart, moreel kompas en maatschappelijke verantwoordelijkheid van de sportschooleigenaren en roept hen op: ban de zonnebank! Zonnebanken horen niet thuis in een omgeving die bedoeld is om een gezonde leefstijl te bevorderen. Een omgeving die gezonde keuzes stimuleert en ongezonde keuzes ontmoedigt.

Bron: Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)

Bekijk hier een filmpje uit het AD van Isabel die op jonge leeftijd een melanoom kreeg en zich nu inzet om de zonnebank uit de sportschool te weren.

Lees hier het nieuwsartikel van de NOS

waar medisch specialistische zorg én persoonlijke aandacht samenkomen