A | A | A

Coronavirus COVID-19

De veiligheid van onze patiënten en van onze medewerkers hebben de hoogste prioriteit. Wij volgen daarom de richtlijnen van het RIVM over het coronavirus en passen onze werkwijze hier op aan. 

In ons centrum zijn maatregelen getroffen om u veilig te verwelkomen, alsmede te behandelen.

Wij verzoeken u bij uw bezoek een mondkapje te dragen* én het gebouw alleen te betreden. Een begeleider/familielid mag alleen mee naar binnen indien noodzakelijk. In overige gevallen vragen wij de begeleider/familielid buiten of in de auto te wachten.

Houd u zich aan de algemeen geldende voorzorgsmaatregelen; 1,5 meter afstand houden van anderen, regelmatig handen wassen evenals hoesten en niezen in uw elleboog.

Heeft u verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten), en/of koorts of plotseling verlies van reuk en/of smaak?
Bel ons en annuleer de afspraak. Blijf thuis, ziek uit en zorg dat u anderen niet besmet.

Wij danken u voor uw begrip.

Voor actuele informatie over het coronavirus verwijzen wij u naar de site van het RIVM 

Hier vindt u informatie over de belangrijkste corona onderwerpen in heldere taal uitgelegd.

* vanaf 13 jaar 

waar medisch specialistische zorg én persoonlijke aandacht samenkomen