A | A | A

Nationaal Actieplan Huidkanker

Om de snelle opmars van huidkanker te stoppen, moeten er meer schaduwplekken komen en op veel meer openbare plaatsen moet gratis zonnebrandcrème worden verstrekt. Dit advies staat in het Nationaal Actieplan Huidkanker dat vandaag aan een delegatie van de net nieuw samengestelde Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt aangeboden.

Het actieplan is opgezet door Stuurgroep Huidkankerzorg Nederland, een samenwerking van o.a. de Nederlandse Dermatologie en Venereologie Vereniging (NVDV) en patiëntenorganisaties Huidkanker Stichting (HUKAs) en Stichting Melanoom om het aantal huidkankergevallen terug te dringen.

Overmatige blootstelling uv-straling
Huidkanker is met afstand de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland, terwijl deze vorm vaak te voorkomen is, zeggen de deskundigen. Van alle nieuwe kankerpatiënten heeft ruim de helft, zo'n 52 procent, huidkanker. In 2019 waren dat bijna 73.000 patiënten. Vaak ontstaat huidkanker door overmatige en onbewuste blootstelling aan uv-straling, bijvoorbeeld tijdens het wandelen, fietsen of in de tuin werken.

Gepleit wordt daarom voor gratis zonnebrandcrème in onder meer sportkantines, op horecaterrassen en op bouwplaatsen. Ook moeten er in en rond parken en speeltuinen meer schaduwplekken worden gecreëerd.

Het actieplan benadrukt dat maatregelen nodig zijn om met name kinderen te beschermen. Een verbrande huid op kinderleeftijd verdubbelt de kans om later huidkanker te krijgen. "Het zou mooi zijn als het voorkomen van zonschade eenzelfde geaccepteerde routine zou zijn als tandenpoetsen", valt te lezen in het actieplan.

Ook zonnebankgebruikers lopen gevaar. De organisaties stellen dat mensen af moeten van het idee dat een door zon of zonnebank gebruinde huid gezond is.

Gevolgen huidkanker groter dan gedacht
Over huidkanker wordt nog wel eens te simpel gedacht. Het is enkel het weghalen van een plekje zegt men, maar de gevolgen zijn vaak groter. Ongeveer een derde van de nieuwe patiënten ontwikkelt binnen vijf jaar opnieuw huidkanker.

De NVDV benadrukt dat naast preventie ook slimmere zorg nodig is om het tij te keren. Bijvoorbeeld door betere (digitale) samenwerking tussen patiënten, huisartsen en dermatologen, en inzet van andere nieuwe technieken. Of door het terugdringen van onnodige controlebezoeken voor patiënten met een laag risico op herhaling.

Op maandag 19 april 2021 presenteert de stuurgroep het Nationaal Actieplan Huidkanker aan een delegatie van de net nieuw samengestelde Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

(ANP)

waar medisch specialistische zorg én persoonlijke aandacht samenkomen