A | A | A

medisch wetenschappelijk onderzoek

Algemeen

Bij Centrum Oosterwal wordt veel medisch wetenschappelijk onderzoek gedaan. Uw behandelend arts kan u vragen om hieraan mee te doen. Deelname is altijd op vrijwillige basis. Als u niet mee wilt doen, heeft dit uiteraard geen gevolgen voor uw behandeling.

Waarom?

Medisch wetenschappelijk onderzoek leidt tot waardevolle en onmisbare informatie, die meehelpt om de kennis van ziektes en aandoeningen te vergroten. Hierdoor kunnen nieuwe medicijnen en behandelmethodes ontwikkeld worden. Op die manier kunnen we samen de zorg, en dus ook uw zorg, verbeteren.

Soorten onderzoek

We onderscheiden interventie-onderzoek (nieuw geneesmiddel, nieuwe operatietechniek) en observationeel onderzoek (status, vragenlijsten en interview onderzoek). Binnen Centrum Oosterwal worden beide soorten onderzoek gedaan. Sommige onderzoeken zijn opgezet door farmaceutische bedrijven, andere onderzoeken zijn door Centrum Oosterwal zelf opgezet. Hierbij zijn farmaceutische bedrijven vaak wel betrokken. Wilt u weten welke onderzoeken er op dit moment in Centrum Oosterwal lopen, neem dan contact met ons op.

Voordat we het onderzoek bij patiënten uitvoeren, is het altijd met experts met medische deskundigheid besproken. Dit noemt met een toetsingscommissie. Deze commissie checkt of het onderzoek voldoet aan de regels van de wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO). Wilt u meer weten over deze regels, klikt u dan hier.

Patiënteninformatie

Als u gevraagd wordt om mee te doen met een wetenschappelijk onderzoek, krijgt u informatie op papier en de arts/onderzoeker legt u zelf ook het een en ander uit. Natuurlijk kunt u hem of haar alles over het onderzoek vragen en anders kunt u altijd contact opnemen met de studie coördinator. Dit helpt u om te beslissen of u wel of niet mee wilt doen. In de informatiebrief staat wat het uiteindelijke doel van het onderzoek is en hoe het precies wordt uitgevoerd. De voor- en nadelen en de risico's staan er ook in beschreven, en als er nog extra onderzoeken aan vast zitten wordt dat duidelijk vemeld. Verder kunt u erin lezen wat uw rechten (en plichten) als 'deelnemer' zijn, op welke vergoeding of onkostenregeling u kunt rekenen en hoe u (eventueel) als proefpersoon verzekerd bent. Er staat bovendien in hoe ervoor wordt gezorgd dat uw privacy (persoonlijke gegevens en levenssfeer) goed beschermd blijven, volgens de huidig geldende wetgeving. Meer informatie vindt u hier, op onze pagina Privacy en veiligheid. Alle onderzoeksgegevens worden tijdens het onderzoek 'gecodeerd'. Dat wil zeggen: alleen de onderzoeker komt te weten welke gegevens bij welke patiënt horen. Met die gegevens wordt zorguldig en vertrouwelijk omgegaan. Ook als u al toestemming hebt gegeven, kunt u nog besluiten om niet aan het onderzoek mee te werken. Dat kan zelfs als het onderzoek volop aan de gang is. De arts zal dan met u overleggen hoe de behandeling het beste kan worden voortgezet. Het Ministerie van Volksgezondheid heeft ook een algemene folder uitgebracht over Medisch Wetenschappelijk onderzoek en proef patiënten. Deze folder vindt u hier.

Artikelen

Bent u geïnteresseerd in de uitkomsten van de onderzoeken die inmiddels zijn afgerond? Zie de lijst hieronder voor de gepubliceerde artikelen.

 

Stel uw vraag aan een specialist

Deze vraag stellen we u om SPAM te voorkomen.

waar medisch specialistische zorg én persoonlijke aandacht samenkomen