A | A | A

Dr. Rob C. Beljaards

Dermatoloog

BIG registratie nr: 59019876401

Opleiding:

 • Dermatologie aan de Vrije Universiteit, Amsterdam, VU medisch centrum

Speciale aandachtsgebieden:

 • Huidkanker
 • Inflammatoire huidziekten  

Lidmaatschappen:

 • Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV)
 • American Academy of Dermatology (AAD)
 • European Academy of Dermatology and Venereologie (EADV)

Publicaties:

 • Beljaards RC, van Dijk E, Hausman R. Is pseudoepitheliomatous, micaceous and keratototic balanitis synonymous with verrucous carcinoma? Br J Dermatol 1987; 117: 641-6.
 • Nieboer C, Beljaards RC, van der Veen JPW. Rosette formation in herpes simplex and herpes zoster lesions as demonstrated in Tzanck smears. Arch Dermatol Res 1987; 279: 283-4.
 • Beljaards RC, Starink ThM, Meuwissen SGM. Twee families met maligne atrofische papulose. Ned Tijdschr Geneesk 1988; 132: 269-71.
 • Beljaards RC, Meijer CJLM, Scheffer E, et al. Prognostic significance of CD30  (Ki-1/Ber-H2) expression in primary cutaneous large cell lymphomas of T-cell origin. A clinicopathological and immunohistochemical study of 20 cases. Am J Pathol 1989; 135: 1169-78.
 • Beljaards RC, Groen J, Starink ThM. Bilateral squamous cell carcinomas arising in longstanding necrobiosis lipoidica. Dermatologica 1990;180: 96-8.
 • Beljaards RC, Meijer CJLM, Scheffer E, van Vloten WA, Willemze R. Cutaneous large cell lymphomas of T-cell origin. Diagnosis, classification and prognostic parameters. In: Current Problems in Dermatology (Ed. Lange Wantzin G, et al). Karger Basel 1990: 144-9.
 • Beljaards RC, Meijer CJLM, Scheffer E, van der Valk P, Willemze R. Differential Diagnosis of cutaneous large cell lymphomas using monoclonal antibodies reactive in paraffin-embedded skin biopsy specimen.  Am J Dermatopathol 1991; 13: 342-9.
 • Noorduijn LA, Beljaards RC, van Heerden P, Radekiewitz H, Willemze R, Meijer CJLM. Differential expression of the HECA-452 antigen (CLA) in cutaneous and non-cutaneous T-cell lymphomas. Histopathology 1992; 21: 59-64.
 • Beljaards RC, Kaudewitz P, Berti E, Gianotti G, Neumann C, Rosso R, Paulli M, Willemze R. Primary  cutaneous CD30 positive large cell lymphoma; definition of a new type of cutaneous lymphoma with a favorable prognosis. A European multicenter study on 47 patients. Cancer 1993; 71: 2097-104.
 • Beljaards RC, Willemze R. The prognosis of patients with lymphomatoid papulosis associated with other types of malignant lymphoma. Br J Dermatol 1992; 126: 596-602.
 • Rijlaarsdam JU , Huijgens PC, Beljaards RC, Bakels V, Willemze R. Oral etoposide in the treatment of cutaneous large cell lymphomas; a preliminary report of four cases. Br J Dermatol 1992; 127: 524-8.
 • Beljaards RC, Bruijnzeel DP. A case of porphyria presenting as urticaria solare. Dermatologica 1991; 182; 231-2.
 • Willemze R, Beljaards RC. Spectrum of primary cutaneous CD30 (Ki-1)-positive lymphoproliferative disorders. A proposal for classification and guidelines for management and treatment. J Am Acad Dermatol 1993; 28: 973-80.
 • de Bruin PC, Beljaards RC, van Heerde P, van der Valk P, Noorduijn LA, van Krieken JHJM, Kluin-Neelemans JC, Willemze R, Meijer CJLM. Differences in clinical behaviour and immunophenotype between primary cutaneous and primary nodal anaplastic large cell lymphoma of T- or null cell phenotype. Histopathol 1993; 23: 127-35.
 • Beljaards RC, Meijer CJLM, van der Putte SCJ, Hollema H, Geerts ML, Bezemer PD, Willemze R. Primary cutaneous T-cell lymphomas. Clinical and prognostic parameters of 35 cases, other than mycosis fungoides and CD30-positive large cell lymphoma. J Pathol 1994; 172: 53-60. 
 • Korstanje MJ, Neumann HAM, Neering H, Bessems PJMJ, Beljaards RC. Behandelingsmogelijkheden bij het basale celcarcinoom. Ned Tijdschr Geneeskd 1993; 137: 1599-1602.
 • Willemze R, Beljaards RC, Rijlaarsdam JU, Meijer CJLM. Classification of primary cutaneous large cell lymphomas. Dermatol Clin 1994; 12: 361-74.
 • Willemze R, Beljaards RC, Meijer CJLM. Classification of primary cutaneous T-cell lymphomas. Prognostic implications. In: Cutaneous Lymphomas 1993, Mokko press, Hamamatsu, Japan, 1994: 31-42.
 • Jaspars LH, Beljaards RC, Bonnet P, willemze R, Meijer CJLM. Distinctive pathways are involved in epitheliotropic processes at different sites. J Pathol 1996; 178: 385-92.
 • Zonneveld IM, de Rie MA, Beljaards RC, et al. The long-term safety and efficacy of cyclosporin in severe refractory atopic dermatitis. A comparison of two dosage regimens. Br J Dermatol 1996; 135: 15-20 
 • Beljaards RC, van Beek P, Willemze R. Relation between expression of adhesion molecules and clinical behavior in cutaneous follicle center cell lymphomas. J Am Acad Dermatol 1997; 37: 34-40.
 • Beljaards RC, van Beek P, Nieboer C, Stoof TJ, Boorsma DM. The expression of interleukin-8 receptor in untreated and treated psoriasis. Arch Dermatol Res 1997; 289: 440-3.
 • Oncologische dermatochirurgie (leerboek). Ed Beljaards RC, Neumann HAM. Maastricht 1997. 
 • Verhaegh MEJM, Beljaards RC, Veraart JCJM, Hoekzema R, Neumann HAM. Adhesion molecule expression in basal cell carcinoma. Eur J Dermatol 1998; 8: 252-5.
 • Beljaards RC, Neumann HAM. Hechtmateriaal. Keuze voor de dermatoloog. Ned Td Dermatol Venereol 1995; 5: 29-32.
 • Beljaards RC. Reconstructie van de neuspunt: de bilobed flap. Ned Td Dermatol Venereol 1999; 9: 62-4.
 • Leerboek Cosmetische Dermatochirurgie. Beljaards RC, de Roos KP (eds.). Scheveningen, 2000.
 • de Roos KP, Beljaards RC, Gaastra MTN, Bruins FG. Botuline toxine-A. Een nieuwe mogelijkheid bij de behandeling van gelokaliseerde hyperhidrose. Nd Td Dermatol Venereol 2000; 10: 23-6.     Beljaards RC, de Roos KP, van der Kerkhof PCM, Faber WR, Neumann HAM. Het veranderende profiel van de huidarts. Medisch Contact 2001; 11: 422-5.
 • Beljaards RC, Pavel S. Photodynamische therapie met methylaminolevulinaat. Ned T Dermatol Venereol 2004; 14: 299-307.
 • Beljaards RC. Behandeling van een groot basaalcelcarcinoom met imiquimod 5% crème. Ned T Dermatol Venereol 2005; 15: 298-301
 • Beljaards RC, Bruins FG, de Roos KP. NewFill for skin augmentation. A new filler or failure? Derm Surg 2005; 31: 772-7.
 • De Roos KP, Beljaards RC. The Deelphi panel in the economic evaluation of photodynamic therapy for actinic keratosis and basal cell carcinoma. Poor results? Br J Dermatol 2007; 156: 1393-4.
 • Beljaards RC, Kirstig G, Boorsma DP. Expression of CD56 (NCAM) in basal cell carcinoma. A possible tool in surgery? Derm Surg 2008; 34” 1577-9.
 • Gerritsen MJ, de Rie MA, Beljaards RC, Thissen MR, Kuipers MV. Survay among patients with basal cell carcinoma in the Neehterlands. J Dermatol Treat; 2009: 1-6.
 • De Roos KP, Beljaards RC. Het spreekkameronderzoek. In: Handboek Flebologie. HAM Neumann ed. Prelum uitg. September 2011
 • Beljaards RC. Treatment of actinic keratosis prevents progression. Ned Tijdschr Geneeskd 2013; 157: A5648
 • Beljaards RC, Pattiselanno S. CVA optredend na een herpes ophthalmicus. Ned Tijdschr Dermatol Venereol 2013; 7: 377-8
 • Beljaards RC, Neumann HAM, Bergman WA (eds): Leerboek Huidkanker. DCHG 2015
 • Beljaards RC, Neumann HAM. Herdefinitie van de dermatologie; een verkenning op toekomstperspectief. Nd Tijdschr Dermatol Venereol 2015; 25: 391-8.
 • Beljaards RC. Zorgatlas Algemene dermatologie. Esculaap uitg. 2016
 • Beljaards RC. Zorgatlas Psoriasis. Esculaap uitg. 2017
 • F. Ferri, Beljaards RC. Netter Patientenlexicon Dermatologie. Esculaap Media, 2017
 • Beljaards RC, Meijer-Jorna L, Klop M. Desmoplastisch melanoom van de scalp, een moeilijke diagnose. Nd Tijdschr Dermatol Venereol (in press) 
 • Beljaards RC. Zorgatlas Atopisch eczeem. Esculaap uitg. 2018
 • Beljaards RC. Zorgatlas Psoriasis. Esculaap uitg. 2019

Dissertatie: 

 • "Classification of primary cutaneous T-cell lymphomas; prognostic implications" (23 april 1993) 

Overige activiteiten:

 • Secretaris van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (januari 2000 - januari 2006), Office Manager Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (februari 2006 – maart 2008).
 • Voorzitter Domeingroep Oncologie van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (2009-2013)
 • Voorzitter van Raad van Toezicht Huidfonds (juni 2017 - juli 2018)
 • Voorzitter multidisciplinaire werkgroep Richtlijn Basaalcelcarcinoom
 • Voorzitter multidisciplinaire werkgroep Richtlijn Aktinische Keratose
 • Lid van College van Deskundigen van het ZKN
 • Secretaris Stichting St. Rochus (Stichting ter bevordering van de huidchirurgie Nederland)
 • Penningmeester van de Stichting Dermatologie en Immunologie (DIS)
 • Hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Dermatologie en Venereologie
 • Co-owner en mede-oprichter Sandstep Healthcare Invest (Bosch en Duin)
 • Adviesraad Mylan Pharma
 • Adviesraad Galderma
 • Co-owner CosMed
 • Co-Owner Orthoparc
 • Co-owner Gender Clinics

 

waar medisch specialistische zorg én persoonlijke aandacht samenkomen