A | A | A

Actueel Medicatie Overzicht

Wat is een Actueel Medicatie Overzicht (AMO)?

Het Actueel Medicatie Overzicht levert de basis voor veilige zorg. Het bevat een overzicht van alle geneesmiddelen die u nu gebruikt of in de afgelopen zes maanden heeft gebruikt. Het bevat tevens alle relevante gegevens over het medicijngebruik, zoals allergieën, contra-indicaties, indicaties en redenen van stoppen van gebruikte geneesmiddelen. Dankzij een medicatieoverzicht kunt u zowel in Nederland als in het buitenland snel, goed en veilig behandeld worden.

U bent verplicht een Actueel Medicatie Overzicht mee te brengen bij uw bezoek aan Centrum Oosterwal.                                                           

Let op: Zonder dit overzicht mogen wij u niet behandelen!

Waarom is een medicatieoverzicht belangrijk?
Om de juiste zorg te kunnen bieden, is het voor uw zorgverlener belangrijk een zo compleet mogelijk beeld te hebben van uw medische situatie. Hieronder valt o.a. uw medicijngebruik. Zo kunt u beter en veiliger geholpen worden. Uw huidige medicatiegebruik, allergieën en bijwerkingen op medicatie kunnen namelijk van invloed zijn op de manier waarop u wordt onderzocht en behandeld. 

Hoe kom ik aan een actueel medicatieoverzicht?

U kunt een actueel medicatieoverzicht gratis bij uw apotheek krijgen. De apotheker of een van de assistenten neemt graag de tijd om het overzicht van uw medicijnen met u door te nemen. Het is belangrijk goed te kijken naar de volledigheid en hoe u de medicijnen gebruikt.

Geef veranderingen door aan uw apotheek
Uw medicijngebruik is aan veranderingen onderhevig. Een arts verandert bijvoorbeeld de dosering van een medicijn dat u al langer gebruikt. Of hij/zij vertelt u dat u met een medicijn mag stoppen. Of uw medicatie is veranderd tijdens een bezoek aan een zorginstelling. U heeft zelf het beste zicht op uw medicijngebruik. Geef daarom, in het belang van uw eigen gezondheid, veranderingen door aan uw apotheek. De medewerkers in de apotheek kunnen er dan voor zorgen dat uw medicatieoverzicht actueel blijft.

Is een verwijsbrief van mijn huisarts niet voldoende?

Nee, uw huisarts hoeft niet op de hoogte te zijn van uw medicijngebruik. Het overzicht van uw apotheek is verplicht, ook al staan uw medicijnen vermeld op de verwijsbrief van uw huisarts.

Hoe lang is een Actueel Medicatie Overzicht geldig?

Een Actueel Medicatie Overzicht is drie maanden geldig. U zult dus een nieuw overzicht moeten opvragen bij de apotheek als uw laatste afspraak langer dan drie maanden geleden is.

waar medisch specialistische zorg én persoonlijke aandacht samenkomen