A | A | A

vergoeding & tarieven

algemeen

Centrum Oosterwal is een Instelling voor Medisch Specialistische Zorg (IMSZ).  
Meestal komt u bij ons onder behandeling na verwijzing door uw huisarts of medisch specialist. Bijna alle behandelingen vallen onder uw basisverzekering als medisch specialistische zorg van het specialisme dermatologie of het specialisme heelkunde. Indien u een behandeling wenst die niet wordt gedekt door uw zorgverzekering is een verwijzing niet noodzakelijk. 

In Nederland wordt medisch specialistische zorg gefactureerd aan de hand van de DBC-systematiek. DBC staat voor Diagnose Behandel Combinatie. Uw DBC-zorgproduct wordt bepaald door een landelijk systeem op basis van de diagnose en de gemiddelde behandeling die hiervoor benodigd is. Lees hier meer over de DBC-systematiek op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Indien uw zorgverzekeraar geen contract met ons centrum heeft afgesloten gelden de passantentarieven. U vindt deze rechts op de pagina. De startdatum van de DBC geeft aan volgens welke prijslijst geldend is. Er bestaat een kans dat u zelf een gedeelte zult moeten bijbetalen. Wij raden u aan om bij uw zorgverzekeraar te informeren naar de vergoeding van uw behandeling evenals het eigen risico van uw polis.  

Lees hier meer over het eigen risico op de website van de Rijksoverheid. Of bekijk hier de uitleg op Zorgwijzer.nl. 

vergoeding spataderbehandeling

Eigen risico

Voor een vergoeding voor medisch specialistische zorg vanuit het basispakket geldt in Nederland een verplicht eigen risico voor verzekerden van 18 jaar en ouder. Dit geldt niet voor een behandeling die wordt vergoed vanuit een aanvullende verzekering.

In 2024 bedraagt het verplicht eigen risico € 385,-.

Vergoeding spataderbehandeling 2024

De huisarts stelt vast of de behandeling van uw spataderen door de specialist in Centrum Oosterwal gewenst is. De huisarts zal een verwijsbrief meegeven om een afspraak te maken met één van de specialisten in onze kliniek.

Tijdens het eerste consult zal de specialist van Centrum Oosterwal u onderzoeken om een diagnose te stellen. Het eerste consult, inclusief het onderzoek, wordt alleen door uw zorgverzekeraar vergoed indien u door een huisarts verwezen bent.

Let er wel op dat dit bedrag wordt verrekend met uw eigen risico (ter indicatie; voor het consult & het onderzoek voor de diagnosestelling geldt een tarief van ongeveer € 250,-).

De specialist zal na het duplexonderzoek de diagnose en de mogelijke behandeling(en) met u bespreken. De vergoeding van de behandeling van uw spataderen door uw zorgverzekeraar hangt af van de gestelde diagnose.

Indien de diagnose voldoet aan de eisen gesteld door het Zorginstituut Nederland¹ valt de behandeling in het basispakket en wordt deze volledig door uw zorgverzekeraar vergoed. (Let er ook hier op dat deze kosten met uw eigen risico verrekend worden).

Indien u de behandeling zelf moet betalen (niet vergoed door verzekeraar), dan gelden de onderstaande tarieven.

Flebologie Prijs v.a.
Eerste flebologisch consult € 125,-
Vervolgconsult flebologie €   75,-
Duplexonderzoek € 180,-
Scleroseren 1 been  € 200,-
Scleroseren 2 benen (in één zitting*) € 300,-
Echo Foam Scleroseren 1 been  € 220,-
Echo Foam Scleroseren 2 benen (in één zitting*) € 330,-
Compressiekous (per stuk) €   45,-
Compressietherapie per been € 120,-

Prijzen vanaf 1 januari 2024

De prijzen zijn exclusief (vervolg)consult.

Operatieve ingrepen onverzekerde zorg Prijs v.a.
RFT/EVLT 1 been € 1.350,-
RFT/EVLT 2 benen (in één zitting*) € 2.350,-
Crossectomie 1 been  € 1.350,-
Crossectomie 2 benen (in één zitting*) € 1.850,-
Flebectomie volgens Müller-methode 1 been  € 1.050,-
Flebectomie volgens Müller-methode 2 benen (in één zitting*) € 1.600,-

Prijzen vanaf 1 januari 2024

* De arts bepaalt of de behandeling kan plaatsvinden in één zitting.

Alle getoonde bedragen zijn, indien van toepassing, inclusief BTW.

¹ de spatader heeft een minimale diameter van 3 millimeter met een terugstroomduur van het bloed in de spatader van minimaal 500 milliseconden.

Zorgverzekeraars

Centrum Oosterwal heeft met alle zorgverzekeraars een contract voor 2023 afgesloten. Het kan voorkomen dat uw zorgverzekeraar ertussen staat, maar toch de behandeling niet vergoed. Klik op het logo van uw zorgverzekeraar om via hun website na te gaan welke behandelingen uw polis vergoedt.

www.aevitae.com www.anderzorg.nl www.aonverzekeringen.nl
www.asrverzekeringen.nl  www.azvz.nl www.bewuzt.nl
 
 www.cz.nl    www.defriesland.nl ik kies zelf van a.s.r.
 
 www.dsw.nl  www.fbto.nl www.hema.nl 
 
www.hollandzorg.nl www.interpolis.nl  www.intwente.nl 
 
 www.iza.nl   www.izz.nl  www.jaaah.nl
     
 www.just.nl  www.menzis.nl  www.nn.nl
 
www.ohra.nl  www.onvz.nl  www.oomverzekeringen.nl 
www.prolife.nl  www.salland.nl www.stadholland.nl
   
www.studentengoedverzekerd.nl  www.umczorgverzekering.nl www.unitedconsumers.com 
 
 www.unive.nl www.vinkvink.nl   www.vgz.nl 
 
www.vvaa.nl    www.zekur.nl ZieZo van Zilveren Kruis 
 
www.zilverenkruis.nl www.zorgenzekerheid.nl www.eucare.nl
     
 www.szvk.nl     
     
      www.goudse.nl
     
     
     

Stel uw vraag aan een specialist

Deze vraag stellen we u om SPAM te voorkomen.

waar medisch specialistische zorg én persoonlijke aandacht samenkomen