A | A | A

Psoriasis

psoriaris

Één van Nederlands meest bekende chronische huidziekten. 

Psoriasis is één van de meest bekende chronische huidziekten. Naar schatting heeft meer dan 300.000 mensen van de Nederlandse bevolking deze aandoening.

De aandoening wordt gekenmerkt door rode samenvloeiende plekken die bedekt zijn met dikke schubachtige schilfers. Het vernieuwingsproces van de huidcellen gaat te snel om deze volledig uit te laten groeien waardoor het gaat afschilferen.

Het woord "psoriasis" (met de klemtoon op de eerste " i") is afgeleid van het Griekse woord "psore", dat "schub" betekent. De aandoening wordt namelijk gekenmerkt door rode vaak samenvloeiende plekken die bedekt zijn met dikke schubachtige schilfers. De ziekte komt zowel bij mannen als vrouwen voor en ook bij alle rassen. De ziekte is NIET BESMETTELIJK, wel bestaat er een erfelijke aanleg. Vaak worden de huidafwijkingen voor het eerst zichtbaar omstreeks de puberteit, maar eigenlijk kan psoriasis op elke leeftijd beginnen.

Download hier de patiëntenbrochure over Psoriasis.

Klik hier om meer video's te bekijken over psoriasis.

psoriasis

Reeds bij uw eerste bezoek aan ons Centrum kan de dermatoloog met het blote oog de diagnose stellen. Er zijn verschillende vormen van psoriasis.


Psoriasis Vulgaris

Vulgaris betekent gewoon en dit is dan ook de meest voorkomende vorm van psoriasis. De rode plekken met schubachtige schilfers zijn voornamelijk op de strekzijde van de ellebogen, knieën en de rug boven de billen te vinden.

Psoriasis Inversa

Deze vorm kenmerkt zich doordat het voornamelijk in de lichaamsplooien voorkomt, zoals de oksels, liezen en de bilspleet.

Psoriasis Capitis

U vindt in dit geval de plekken vaak op het behaarde hoofd, op de haargrens van het voorhoofd en achter de oren.

Psoriasis Guttata

Bij deze vorm heeft u talrijke druppelgrote plekjes verspreid over het lichaam. Deze vorm wordt vaak in verband gebracht met een keelinfectie door streptokokken en het gebruik van bloeddrukverlagende middelen (zogenaamde bêta-blokkers).

Psoriasis Unguum

Uw nagels zijn in dit geval ook vaak aangedaan. U heeft last van putjes, geelbruine verkleuring en loslating met verdikking van de nagel zelf.

Psoriasis Palmoplantaris

Hierbij heeft u typische psoriasis plekken op de handpalmen en op de voetzolen.

Psoriasis Arthropathica

In dit geval heeft u ook last van uw gewrichten, met name de kleine zoals uw handen en voeten. De gewrichten zijn rood, pijnlijk en gezwollen. Daarnaast voelen ze warm aan.

Psoriasis Pustulosa Von Zombusch

Dit is een acute vorm, gekenmerkt door snel uitbreidende rode, licht schilferende samenvloeiende plakkaten op de huid met daarin vele kleine puskopjes. Dit beeld gaat gepaard met koorts, pijn, een algemeen ziektegevoel en soms gewrichtspijnen. Deze vorm kan levensbedreigend zijn.

Erythrodermie

Erythrodermie betekent letterlijk “rode huid”. Dit is een bijzondere vorm, waarbij de heftige ontstekingsreactie gepaard gaat met een massale verwijding van de bloedvaatjes in de huid. De gehele huid is rood, strak gespannen, warm, gezwollen, schilferend en erg jeukend. De patiënt voelt zich daarbij meestal ziek. Dit is een ernstige situatie, omdat door de bloedvatverwijding de patiënt veel vocht, eiwitten en mineralen dreigt te verliezen. Er bestaat een risico op uitdroging en acuut nierfalen. Een patiënt met erythrodermie dient bij voorkeur in een ziekenhuis te worden opgenomen en behandeld.

psoriasis

Helaas is de oorzaak van psoriasis nog niet bekend en kunnen alleen de symptomen behandeld worden. Wel zijn er verschillende behandelwijzen voorhanden die de klachten kunnen verminderen of zelfs geheel laten verdwijnen.


Fumaarzuur

Uit onderzoek is gebleken dat Fumaarzuur een effectief middel is tegen matige en ernstige Psoriasis. Gemiddeld blijkt dat bij 24% van de mensen na 16 weken de psoriasis geheel is verdwenen, bij 60% tot 80% treedt er flinke verbetering op, mits het middel goed wordt verdragen. Ondanks dat het al sinds 1981 in Nederland wordt gebruikt is Fumaarzuur hier nog niet officieel geregistreerd als geneesmiddel tegen psoriasis. In Duitsland echter wel. Voor het gebruik hiervan zult u een patiëntenverklaring moeten ondertekenen.

Neotigason

Neotigason leidt bij ongeveer 70% van de psoriasispatiënten tot een goed resultaat. Wanneer u aan een vorm van psoriasis lijdt waarbij pustels gevormd worden werkt het middel nog beter. Een optimaal resultaat bereikt u meestal in combinatie met lokale behandeling. Hierdoor kan men de dosis Neotigason zo laag mogelijk houden en treden er minder bijwerkingen op. Uw behandelend dermatoloog zal dit met u overleggen.

Methotrexaat

Dit middel wordt voornamelijk aan u voorgeschreven wanneer u aan een ernstige vorm van psoriasis lijdt. De behandeling duurt meestal meerdere maanden of zelfs jaren en er kunnen bijwerkingen optreden. Maar het resultaat dat men met het middel bereikt weegt hier voor vele patiënten tegen op. In ongeveer 70% van de gevallen slaat de behandeling aan. Indien dit het geval is zal uw behandelende arts waarschijnlijk voorstellen om op een bepaald moment de dosis te verlagen waardoor de bijwerkingen waarschijnlijk ook zullen verminderen. Het medicijn kan in de vorm van pillen worden voorgeschreven of injecties die u één maal in de week onderhuids dient toe te dienen.

Ciclosporine

Deze pillen worden meestal aan u voorgeschreven wanneer u lijdt aan ernstige psoriasis en andere behandelwijzen niet tot het gewenste resultaat hebben geleid. Het middel onderdrukt de afweer die ontspoord is geraakt. Bij 70% van de gevallen zal tussen de drie en negen maanden het resultaat zichtbaar worden. Er kunnen bijwerkingen optreden, maar de voordelen van het gebruik wegen hier over het algemeen tegen op.

Remicade

Dit middel behoort tot de nieuwe categorie systemische behandelwijzen, de biologicals. Bij Remicade worden de kunstmatig aangemaakte anti-lichamen tegen TNF-alfa door middel van een infuus in uw bloedsomloop gebracht. Dit proces duurt ongeveer één tot twee uur waarna u nog ongeveer twee uur blijft om er zeker van te zijn dat er geen ongewenste reacties optreden. Gemiddeld is bij 80% van de patiënten na tien weken een aanzienlijke verbetering zichtbaar.

Enbrel

Dit middel behoort eveneens tot de biologicals die de overmatige werking van TNF-alfa tegengaan. De injectie moet u tweemaal per week onderhuids toedienen. De duur van de behandeling is maximaal 12 weken en hierna zouden uw klachten moeten verminderen of zelfs geheel verdwijnen.

Humira

Wanneer u aan matige of ernstige psoriasis lijdt en andere middelen ontoereikend zijn gebleken kan de biological Humira een mogelijke oplossing zijn. Deze TNF-alfa-blokker zorgt ervoor dat de eiwitten die opdracht tot de ontsteking geven dit minder communiceren. De biologicals kunt u zelf, de arts, uw partner of een familielid onderhuids tweemaal in de week injecteren. Binnen 4 tot 6 weken kunnen de eerste gunstige effecten zichtbaar worden. Echter, wanneer na 16 weken de behandeling nog geen resultaat heeft getoond kan uw arts adviseren de behandeling te staken.

Stelara

Dit is een nieuwe biological die aan u wordt voorgeschreven wanneer u aan matige tot ernstige psoriasis lijdt. Met een onderhuidse injectie wordt het middel in uw bloedsomloop gebracht waar het de processen zal aanpakken die de huidverschijnselen teweeg brengen. Uit onderzoeken blijkt dat meer dan 60% van de patiënten een significante verbetering in week 12 waarnemen. Behandeling met Stelara is levenslang mogelijk waarbij de symptomen sterk kunnen verminderen, geheel verdwijnen en terugval weinig voorkomt.

UVB lichttherapie

Tijdens de UVB therapie staat u in een gesloten lichtcabine. De bestralingstijd wordt zeer langzaam opgehoogd om verbranding te voorkomen. De optimale dosering is bereikt wanneer de huid een licht-roze kleur krijgt. Omdat in de huid gewenning optreedt kan het voorkomen dat in de loop van de tijd de dosering nog iets verder wordt opgehoogd opdat een nieuwe optimale dosis wordt behaald. Voor een goed resultaat vindt de behandeling twee keer per week plaats.

Psoriasis

Feiten en fabels omtrent psoriasis.

 

Veelgestelde vragen over psoriasis

 

Veelgestelde vragen over psoriasis   

 • Kan ik op korte termijn een afspraak maken?

  Ja, dat is meestal mogelijk. Momenteel zijn de wachttijden helaas langer dan dat u van ons gewend bent. Kijkt u op de homepage naar de actuele wachttijden

 • Hoe lang duurt een afspraak?

  Een afspraak op de polikliniek duurt ongeveer 10 minuten. Indien u een behandeling met bijvoorbeeld lichttherapie krijgt kan de afspraak eventueel langer duren.

 • Wordt mijn bezoek en eventuele behandeling vergoed?

  Uw bezoek en behandeling wordt sowieso door de zorgverzekering vergoed indien u verwezen bent door uw huisarts. Houdt u echter wel rekening met uw eigen risico! In 2023 is dit op minimaal €385,- vastgesteld.

 • Gaat mijn psoriasis ooit nog over?

  Psoriasis is een chronische aandoening, hetgeen betekent dat men er nooit helemaal van zal genezen. Wel kan het na een behandeling helemaal verdwijnen, maar de kans dat het terugkomt is altijd aanwezig. In periodes van drukte en stress kan het weer de kop op steken of heftiger dan gewoonlijk worden. Daarnaast hebben veel mensen in de winter meer last dan in de zomer.  

 • Kan het niet een allergie zijn en mijzelf daarop laten testen?

  Dat kan, maar indien een vorm van 'psoriasis' als diagnose is gesteld, heeft dat geen zin. Deze aandoening komt van binnen uit het lichaam en wordt niet door een allergische reactie 'getriggerd'. 

 • Ik heb gehoord dat paardenmelk kan helpen, klopt dat?

  Uit onderzoek is gebleken dat paardenmelk geen wetenschappelijk aantoonbaar positief effect heeft op psoriasis.  

 • Waarom heb ik in de winter altijd meer last van psoriasis?

  Dit komt omdat de lucht in de winter vaak droger is en dit irriterend kan werken. Daarnaast heeft blootstelling aan zonlicht over het algemeen een gunstige uitwerking op psoriasis, waardoor de ernst van de aandoening in de zomer vermindert.

 • Ik ben zwanger. Waar moet ik rekening mee houden?

  Tijdens uw zwangerschap is de kans groot dat uw psoriasis zal verbeteren (40%), maar soms kan het ook verergeren (14%). In de 3 maanden na de zwangerschap keert de situatie echter om. De kans is dan groot dat uw psoriasis verergert (54%) en de kans dat het verbetert is kleiner (11%). Daarnaast is het verstandig om, zodra u weet dat u zwanger bent, uw medicijngebruik met uw behandelend arts te bespreken.

 • Speelt voeding een rol bij psoriasis?

  Voeding lijkt geen invloed te hebben op psoriasis. Een verbetering van uw psoriasis is dus niet toe te wijzen aan een bepaald dieet.

 • Kunnen andere medicijnen invloed hebben op mijn psoriasis?

  Ja, dat kan. Het gebruik van sommige medicijnen kan psoriasis doen verergeren. Voorbeelden hiervan zijn bepaalde antimalariamiddelen, sommige bètablokkers (medicijnen tegen een hoge bloeddruk), lithium, interferon of ontstekingsremmende pijnstillers.

 • Heeft roken invloed op mijn psoriasis?

  Het percentage vrouwen met psoriasis dat rookt is hoger dan bij vrouwen zonder psoriasis. Of roken psoriasis uitlokt of dat de stress van psoriasis meer vrouwen aanzet tot roken is niet bekend.

 • Heeft mijn drankgebruik invloed op mijn psoriasis?

  Het gebruik van alcohol kan -vooral bij mannen- een bestaande psoriasis verergeren, maar het lijkt het niet te kunnen veroorzaken. Zware drinkers hebben over het algemeen een ernstigere en actievere psoriasis. Deze mensen reageren vaak slecht op behandeling, omdat ze zich vaak niet aan de behandelvoorschriften en -adviezen houden. Natuurlijk kan het overmatig alcoholgebruik ook een reactie zijn op de stress die het hebben van psoriasis met zich meebrengt.

 • Heeft spanning en/of stress invloed op mijn psoriasis?

  Er zijn diverse aanwijzingen dat stress een belangrijke rol speelt bij het ontstaan en verergeren van psoriasis. Ongeveer 60% van de mensen met psoriasis wijst stress als een belangrijke oorzaak voor hun huidziekte aan. De mate van stress komt vaak overeen met de ernst van de huidziekte. Anderzijds kan het hebben van psoriasis zelf natuurlijk ook aanleiding zijn tot stress. De kwaliteit van leven kan daardoor ernstig worden beïnvloed. Wanneer ze hiervoor begeleiding krijgen (bijvoorbeeld door een psycholoog) en de stress vermindert, dan kan ook de behandeling van psoriasis betere resultaten geven.

 • Is psoriasis erfelijk en kunnen mijn kinderen het ook krijgen?

  Erfelijke aanleg speelt bij psoriasis een belangrijke rol. Bij familieleden in de eerste graad (ouders, kinderen, broers, zusters) en de tweede graad (ooms, tantes, neven en nichten) van mensen met psoriasis komt de aandoening vaker voor dan bij mensen zonder psoriasis. Een kind heeft een kans van ongeveer 10-20% om psoriasis te krijgen wanneer één van de ouders psoriasis heeft en van wel 50% wanneer beide ouders psoriasis hebben. Iemand die een zus of een broer met psoriasis heeft, maar geen anderen familieleden die de ziekte ook hebben, heeft ongeveer 6% kans om zelf ook psoriasis te krijgen.

 •  

Stel uw vraag aan een specialist

Deze vraag stellen we u om SPAM te voorkomen.

waar medisch specialistische zorg én persoonlijke aandacht samenkomen