A | A | A

VenaSeal lijmmethode

De VenaSeal™ lijmmethode bestaat uit het afsluiten van de spatader met een speciale weefsellijm. Deze zeer moderne behandeling van spataderen wordt in Nederland exclusief toegepast in Centrum Oosterwal en het universiteitsziekenhuis in Maastricht, waar een van onze chirurgen werkzaam is.

In Centrum Oosterwal is imiddels ruime ervaring opgedaan met de nieuwe en unieke lijmmethode van VenaSeal. De VenaSeal™ lijmmethode bestaat uit het afsluiten van de spatader met een speciale weefsellijm. Deze zeer moderne behandeling van spataderen wordt in Nederland exclusief toegepast in Centrum Oosterwal en het universiteitsziekenhuis in Maastricht, waar een van onze chirurgen werkzaam is.


De ingreep is eenvoudig en veilig toe te passen onder echocontrole. Tot nu toe zijn er wereldwijd meer dan 1000 patiënten effectief behandeld. De VenaSeal lijmmethode van Sapheon Inc. is vrijwel pijnloos, zodat geen lokale verdoving, ruggenprik of narcose nodig is. De ingreep duurt ongeveer een half uur en de patiënt kan direct na de ingreep naar huis. Compressiekousen zijn niet noodzakelijk, maar bevorderen wel het genezingsproces.

Centrum Oosterwal participeert met zes andere gespecialiseerde klinieken in Europa in de Europese Sapheon Closure System Observational Prospective (eSCOPE) Trial. Met dit onderzoek zal worden bekeken wat de resultaten op de lange termijn zijn. Het Sapheon Closure System, dat CE-goedkeuring ontvangen heeft in september 2011, is een nieuwe benadering van de behandeling van spataderen als gevolg van veneuze reflux ziekte. Gebaseerd op een geavanceerde gepatenteerde medische lijm en inbrengsysteem, wordt een onmiddellijke afsluiting van de spataderen gerealiseerd. Centrum Oosterwal is de eerste kliniek in Nederland die deze lijmmethode aanbiedt. 

Helaas wordt deze behandeling in Nederland nog niet door de zorgverzekeraars vergoed. Klik hier voor de tarieven.

waar medisch specialistische zorg én persoonlijke aandacht samenkomen